Lineage 2 skill tree

Dark Dragon server nabízí všem hráčům L2 kompletní skill databázi s podrobným popisem skillů v češtině. Data systému jsou převzata
z nastavení serveru Dark Dragon.

Co vám naše databáze nabídne?
- kompletní databázi všech skillů s možností
  zobrazení podle levelů.
- podrobné informace jako spotřeba HP, MP
  a CP, délka trvání a opětovné použití skillu,
  dosah a radius skillu, a další...
- detailní přiblížení jednotlivých kategorií skillů
  a podrobné informace o transformacích.
- kompletní přehled o enchantování skillů,
  s konkrétními typy, šancemi a bonusy.

Lineage 2 Gracia Final skill tree