Možnosti enchantování skillu Leopold
Skill lze enchantovat od levelu - learn level
+Power
Power
Maximalizuje účinnost skillu. Zvýší sílu skillu.
+Cost
MP
Maximalizuje účinnost skillu. Sníží spotřebu MP.
+Fire Attack
Fire
Maximalizuje elementární atribut skillu. Zvýší Fire atribut o [x].
+Duel
PvP Power
Maximalizuje účinnost skillu. Zvýší sílu skillu během PvP.

Level Power MP Fire PvP Power SP Adena 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
+1 235 82 22 228 1 370 772 481 950 18% 28% 38% 48% 58% 82% 92% 97% 97% 97%
+2 235 79 24 232 1 370 772 481 950 16% 26% 36% 46% 56% 80% 90% 95% 95% 95%
+3 236 77 26 236 1 370 772 481 950 14% 24% 34% 44% 54% 78% 88% 93% 93% 93%
+4 237 74 28 241 1 432 602 554 040 2% 12% 22% 32% 42% 52% 76% 86% 91% 91%
+5 237 72 30 245 1 432 602 554 040 1% 10% 20% 30% 40% 50% 74% 84% 89% 89%
+6 238 68 32 249 1 432 602 554 040 1% 8% 18% 28% 38% 48% 72% 82% 87% 87%
+7 238 68 34 253 1 528 794 626 940 1% 1% 6% 16% 26% 36% 46% 70% 80% 85%
+8 239 63 36 258 1 528 794 626 940 1% 1% 4% 14% 24% 34% 44% 68% 78% 83%
+9 239 60 38 262 1 528 794 626 940 1% 1% 2% 12% 22% 32% 42% 66% 76% 81%
+10 240 58 40 266 1 595 259 700 650 1% 1% 1% 1% 10% 20% 30% 40% 64% 74%
+11 241 54 42 270 1 595 259 700 650 1% 1% 1% 1% 8% 18% 28% 38% 62% 72%
+12 241 52 44 275 1 595 259 700 650 1% 1% 1% 1% 6% 16% 26% 36% 60% 70%
+13 242 49 46 279 1 698 516 775 170 1% 1% 1% 1% 1% 4% 14% 24% 34% 58%
+14 242 47 48 283 1 698 516 775 170 1% 1% 1% 1% 1% 2% 12% 22% 32% 56%
+15 243 44 50 288 1 698 516 775 170 1% 1% 1% 1% 1% 1% 10% 20% 30% 54%