Možnosti enchantování skillu Lightning Barrier
Skill lze enchantovat od levelu - learn level
+Power
Chance
Maximalizuje účinnost skillu. Zvýší šanci na úspěšnost skillu.
+Cost
MP
Maximalizuje účinnost skillu. Sníží spotřebu MP.
Chance
Maximalizuje účinnost skillu. Zvýší šanci na úspěšnost skillu.
Level
Maximalizuje účinnost skillu. Zvýší level trigger skillu.
+Chance
Level
Maximalizuje účinnost skillu. Zvýší level trigger skillu.

Level Chance [%] MP Chance [%] Level Level SP Adena 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
+1 21% 35 21% 2 2 1 370 772 481 950 18% 28% 38% 48% 58% 82% 92% 97% 97% 97%
+2 22% 33 21% 2 3 1 370 772 481 950 16% 26% 36% 46% 56% 80% 90% 95% 95% 95%
+3 23% 32 21% 2 4 1 370 772 481 950 14% 24% 34% 44% 54% 78% 88% 93% 93% 93%
+4 24% 31 22% 3 5 1 432 602 554 040 2% 12% 22% 32% 42% 52% 76% 86% 91% 91%
+5 25% 30 22% 3 6 1 432 602 554 040 1% 10% 20% 30% 40% 50% 74% 84% 89% 89%
+6 26% 28 22% 3 7 1 432 602 554 040 1% 8% 18% 28% 38% 48% 72% 82% 87% 87%
+7 27% 27 23% 4 8 1 528 794 626 940 1% 1% 6% 16% 26% 36% 46% 70% 80% 85%
+8 28% 26 23% 4 9 1 528 794 626 940 1% 1% 4% 14% 24% 34% 44% 68% 78% 83%
+9 29% 25 23% 4 10 1 528 794 626 940 1% 1% 2% 12% 22% 32% 42% 66% 76% 81%
+10 30% 25 24% 5 11 1 595 259 700 650 1% 1% 1% 1% 10% 20% 30% 40% 64% 74%
+11 31% 23 24% 5 12 1 595 259 700 650 1% 1% 1% 1% 8% 18% 28% 38% 62% 72%
+12 32% 22 24% 5 13 1 595 259 700 650 1% 1% 1% 1% 6% 16% 26% 36% 60% 70%
+13 33% 21 25% 6 14 1 698 516 775 170 1% 1% 1% 1% 1% 4% 14% 24% 34% 58%
+14 34% 20 25% 6 15 1 698 516 775 170 1% 1% 1% 1% 1% 2% 12% 22% 32% 56%
+15 35% 18 26% 7 16 1 698 516 775 170 1% 1% 1% 1% 1% 1% 10% 20% 30% 54%