Možnosti enchantování skillu Lethal Blow
Skill lze enchantovat od levelu - learn level
+Power
Power
Maximalizuje účinnost skillu. Zvýší sílu skillu.
+Power
R.Crit
Maximalizuje účinnost skillu. Zvýší šanci na kritický zásah o [x%].
+Fire Attack
Fire
Přidá elementární atribut skillu. Zvýší Fire atribut o [x].
+Water Attack
Water
Přidá elementární atribut skillu. Zvýší Water atribut o [x].
+Wind Attack
Wind
Přidá elementární atribut skillu. Zvýší Wind atribut o [x].
+Earth Attack
Earth
Přidá elementární atribut skillu. Zvýší Earth atribut o [x].
+Duel
Power
Maximalizuje účinnost skillu. Zvýší sílu skillu během PvP.

Level Power R.Crit [%] Fire Water Wind Earth Power SP Adena 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
+1 6502 21% 3 3 3 3 5880 1 370 772 481 950 18% 28% 38% 48% 58% 82% 92% 97% 97% 97%
+2 6535 21% 6 6 6 6 5986 1 370 772 481 950 16% 26% 36% 46% 56% 80% 90% 95% 95% 95%
+3 6568 21% 10 10 10 10 6092 1 370 772 481 950 14% 24% 34% 44% 54% 78% 88% 93% 93% 93%
+4 6601 21% 13 13 13 13 6198 1 432 602 554 040 2% 12% 22% 32% 42% 52% 76% 86% 91% 91%
+5 6634 21% 16 16 16 16 6304 1 432 602 554 040 1% 10% 20% 30% 40% 50% 74% 84% 89% 89%
+6 6667 21% 20 20 20 20 6410 1 432 602 554 040 1% 8% 18% 28% 38% 48% 72% 82% 87% 87%
+7 6700 21% 23 23 23 23 6516 1 528 794 626 940 1% 1% 6% 16% 26% 36% 46% 70% 80% 85%
+8 6733 22% 26 26 26 26 6622 1 528 794 626 940 1% 1% 4% 14% 24% 34% 44% 68% 78% 83%
+9 6766 22% 30 30 30 30 6728 1 528 794 626 940 1% 1% 2% 12% 22% 32% 42% 66% 76% 81%
+10 6799 22% 33 33 33 33 6834 1 595 259 700 650 1% 1% 1% 1% 10% 20% 30% 40% 64% 74%
+11 6833 22% 36 36 36 36 6940 1 595 259 700 650 1% 1% 1% 1% 8% 18% 28% 38% 62% 72%
+12 6866 22% 40 40 40 40 7046 1 595 259 700 650 1% 1% 1% 1% 6% 16% 26% 36% 60% 70%
+13 6899 22% 43 43 43 43 7152 1 698 516 775 170 1% 1% 1% 1% 1% 4% 14% 24% 34% 58%
+14 6932 22% 46 46 46 46 7258 1 698 516 775 170 1% 1% 1% 1% 1% 2% 12% 22% 32% 56%
+15 6965 23% 50 50 50 50 7364 1 698 516 775 170 1% 1% 1% 1% 1% 1% 10% 20% 30% 54%