Možnosti enchantování skillu Dance of Medusa
Skill lze enchantovat od levelu - learn level
+Chance
Chance
Maximalizuje účinnost skillu. Zvýší šanci na úspěšnost skillu.
+Time
Duration
Maximalizuje účinnost skillu. Zvýší dobu trvání skillu.
Chance
Maximalizuje účinnost skillu. Zvýší šanci na úspěšnost skillu.

Level Chance [%] Duration [s] Chance [%] SP Adena 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
+1 42% 11 41% 1 370 772 481 950 18% 28% 38% 48% 58% 82% 92% 97% 97% 97%
+2 45% 12 42% 1 370 772 481 950 16% 26% 36% 46% 56% 80% 90% 95% 95% 95%
+3 48% 13 43% 1 370 772 481 950 14% 24% 34% 44% 54% 78% 88% 93% 93% 93%
+4 50% 14 44% 1 432 602 554 040 2% 12% 22% 32% 42% 52% 76% 86% 91% 91%
+5 53% 15 45% 1 432 602 554 040 1% 10% 20% 30% 40% 50% 74% 84% 89% 89%
+6 56% 16 46% 1 432 602 554 040 1% 8% 18% 28% 38% 48% 72% 82% 87% 87%
+7 58% 17 47% 1 528 794 626 940 1% 1% 6% 16% 26% 36% 46% 70% 80% 85%
+8 61% 18 48% 1 528 794 626 940 1% 1% 4% 14% 24% 34% 44% 68% 78% 83%
+9 64% 19 49% 1 528 794 626 940 1% 1% 2% 12% 22% 32% 42% 66% 76% 81%
+10 66% 20 50% 1 595 259 700 650 1% 1% 1% 1% 10% 20% 30% 40% 64% 74%
+11 69% 21 51% 1 595 259 700 650 1% 1% 1% 1% 8% 18% 28% 38% 62% 72%
+12 72% 22 52% 1 595 259 700 650 1% 1% 1% 1% 6% 16% 26% 36% 60% 70%
+13 74% 23 53% 1 698 516 775 170 1% 1% 1% 1% 1% 4% 14% 24% 34% 58%
+14 77% 24 54% 1 698 516 775 170 1% 1% 1% 1% 1% 2% 12% 22% 32% 56%
+15 80% 25 55% 1 698 516 775 170 1% 1% 1% 1% 1% 1% 10% 20% 30% 54%