Storm Screamerzobrazit level:všechny767778798081828384
    Název skillu
- označuje nefunkční skill
- označuje skill který vyžaduje svitek
- označuje skill který lze enchantovat
Level MP
HP
SP Druh Dosah
Radius
Rychl. kouzl. Trvání Opět. použ.
- typ skillu (zobrazí se po najetí kurzoru na obrázek)
- označuje buff skill, nebo skill který obsahuje buff efekt
- označuje de-buff skill, nebo skill který obsahuje de-buff efekt
- označuje skill který obsahuje trigger
Popis skillu
Level 76
ID=1343 76
Dark Vortex
Zobrazit možnosti enchantování skillu 1 105 6 250 000 aktivní
magický
900 6 30 15 Drain
De-buff
Vytvoří dimenzionální vortex temnoty, který přidá 111 síly do M.Atk, zvýší Dark atribut o 20, a 80% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch. A dále po dobu 30 sekund, sníží nepříteli accuracy o 6, rezistenci proti útokům temnoty (Dark) o 30, a ubírá nepříteli 12 MP každou sekundu.
ID=239 76
Expertise S
  5 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Schopnost užití S-Grade věcí bez penalizace na rychlost pohybu a rychlost útoku.
ID=329 76
Health
Zobrazit možnosti enchantování skillu 1 - 6 250 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší rezistenci proti útokům krvácení (Bleed) a útokům jedem (Poison) o 20%.
ID=925 76
Sigil Mastery
  1 - 6 250 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Atk o 4%, a rychlost obnovy MP o 17%, pokud používáte sigil.
ID=328 76
Wisdom
Zobrazit možnosti enchantování skillu 1 - 6 250 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší rezistenci proti útokům zadržení (Hold), spánku (Sleep) a mentálním útokům (Derangement) o 20%.
nahoru25 000 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 76
Level 77
ID=331 77
Skill Mastery
  1 - 13 000 000 pasivní
fyzický
- - - - -
S určitou šancí umožní znovu použití skillu bez časové prodlevy, nebo zdvojnásobí trvání skillu. Více
ID=1341 77
Wind Vortex
Zobrazit možnosti enchantování skillu 1 105 13 000 000 aktivní
magický
900 6 30 15 Magical damage
De-buff
Vytvoří dimenzionální větrný vortex, který přidá 140 síly do M.Atk a zvýší Wind atribut o 20. A dále po dobu 30 sekund, sníží nepříteli rychlost pohybu o 10%, rychlost útoku o 30%, rychlost čarování o 10%, rezistenci proti útokům větru (Wind) o 20, a ubírá nepříteli 12 MP každou sekundu. Over-hit možný.
nahoru26 000 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 77
Level 78
ID=1338 78
Arcane Chaos
Zobrazit možnosti enchantování skillu 1 72 21 340 000 aktivní
magický
600 4 30 15 Mana damage over time
De-buff
Po dobu 30 sekund, sníží nepříteli rezistenci proti zrušení buffů (Cancel) o 30%, sníží mu rezistenci proti de-buffům o 30%, a zvýší mu spotřebu MP u fyzických skillů o 10% a u magických skillů o 30%. V průběhu trvání ubírá nepříteli 24 MP každou sekundu.
ID=337 78
Arcane Power
Zobrazit možnosti enchantování skillu 1 36 21 340 000 přepínací
fyzický
- - - - Toggle
Zvýší M.Atk o 30%, ale zároveň i zvýší spotřebu MP u magických skillů o 10%. V průběhu trvání spotřebovává 50 HP za sekundu.
ID=433 78
Arcane Roar
Zobrazit možnosti enchantování skillu 1 - 21 340 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Atk o 3%, a rezistenci proti útokům ohně (Fire), vody (Water), větru (Wind) a země (Earth) o 5.
nahoru64 020 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 78
Level 79
ID=1457 79
Empowering Echo
Zobrazit možnosti enchantování skillu 1 145 80 000 000 aktivní
magický
- 4 1200 15 Buff
Zvýší M.Atk o 25%, ale zároveň i zvýší spotřebu MP u magických skillů o 35%, po dobu 20 minut.
ID=1458 79
Throne of Wind
Zobrazit možnosti enchantování skillu 1 109 80 000 000 aktivní
magický
900
200
4 10 75 Damage over time
De-buff
Magický útok, který zvýší Wind atribut o 20, a po dobu 10 sekund způsobí nepříteli zranění se ztrátou 173 HP za sekundu.
ID=1456 79
Wind Vortex Slug
Zobrazit možnosti enchantování skillu 1 108 80 000 000 aktivní
magický
900 2 - 15 Magical damage
Mohutný větrný vortex, který přidá 195 síly do M.Atk a zvýší Wind atribut o 20. Vyžaduje aktivní "Wind Vortex" de-buff u nepřítele.
nahoru240 000 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 79
Level 80
ID=1420 80
Cyclone
  1 72 150 000 000 aktivní
magický
900
180
15 18 1800 Signet
Vytvoří silové pole, které po dobu 18 sekund všem okolním nepřátelům v dosahu způsobuje silné zranění útokem větru. Útok zvýší Wind atribut o 20. V průběhu použití je pohyb znemožněn. Spotřebovává MP v závislosti na době čarování. Vyžaduje 1 Magic Symbol. Nelze použít na Olympiádě. Více
ID=239 80
Expertise S80
  6 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Schopnost užití S80-Grade věcí bez penalizace na rychlost pohybu a rychlost útoku.
nahoru150 000 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 80
Level 81
ID=1554 81
Aura Blast
  1 145 80 000 000 aktivní
magický
900
100
3 - 15 Magical damage
Způsobí non-attribute magický úder označenému nepříteli a nepřátelům v jeho okolí, který přidá 141 síly do M. Atk., zregeneruje MP o X. Pokud je označený cíl monstrum, pak je přidáno 58 do síly M.Atk.
ID=1532 81
Enlightenment
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Forgotten Scroll - Enlightenment - Wizard
1 73 0 aktivní
magický
- 1,5 20 600 Buff
Po dobu 20 sekund, vám zvýší M.Atk o 40%, rychlost čarování o 50%, šanci na magický kritický zásah o 50%, a sníží spotřebu MP u magických skillů o 90%.
ID=945 81
Magician's Will
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Forgotten Scroll - Magician\'s Will
1 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Atk o 5%, rychlost čarování o 5%, a šanci na magický kritický zásah o 5%. Zároveň ale zvýší spotřebu MP u magických skillů o 5%.
ID=1468 81
Star Fall
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Forgotten Scroll - Star Fall
1 145 0 aktivní
magický
600
150
11 9 300 Magical damage
De-buff
Přidá 117 síly do M.Atk v mohutném útoku, který zraní všechny nepřátele v oblasti dopadu.
nahoru80 000 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 81
Level 82
ID=1555 82
Aura Cannon
  1 123 90 000 000 aktivní
magický
150 2 - 10 Magical damage
Způsobí non-attribute magický úder označenému nepříteli, který přidá 178 síly do M. Atk. a zregeneruje MP o X. Pokud je označený cíl monstrum, pak je přidáno 124 do síly M.Atk.
ID=757 82
Protection of Alignment
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Forgotten Scroll - Protection of Alignment
1 - 0 pasivní
fyzický
- - - - Trigger
Zvýší rezistenci proti neelementárním útokům o 20. A pokud jste napadeni neelementárním útočným skillem, je při každém takovém útoku 5% šance, že se vám po dobu 10 sekund zvýší M.Def o 1000 a rezistence proti útokům všech živlů o 20. Více
ID=756 82
Protection of Elemental
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Forgotten Scroll - Protection of Elemental
1 - 0 pasivní
fyzický
- - - - Trigger
Zvýší rezistenci proti elementárním útokům o 20. A pokud jste napadeni elementárním útočným skillem, je při každém takovém útoku 5% šance, že se vám po dobu 10 sekund zvýší M.Def o 1000 a rezistence proti útokům všech živlů o 20. Více
ID=755 82
Protection of Rune
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Forgotten Scroll - Protection of Rune
1 - 0 pasivní
fyzický
- - - - Trigger
Zvýší M.Def o 15%. A pokud jste napadeni elementárním nebo neelementárním útočným skillem, je při každém takovém útoku 5% šance, že se vám po dobu 10 sekund zvýší M.Def o 1000 a rezistence proti útokům všech živlů o 20. Více
nahoru90 000 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 82
Level 83
ID=1494 83
Hurricane Armor
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Forgotten Scroll - Hurricane Armor
1 37 0 aktivní
magický
- 3 1200 2 Buff
Trigger
Po dobu 20 minut zvýší rezistenci proti útokům větru (Wind) o 10.
ID=1556 83
Arcane Shield
  1 112 100 000 000 aktivní
magický
- 1 10 300 Buff
Po dobu 10 vteřin sníží sílu zranění o 70% a zbylých 30% zranění přemění na spotřebu MP. Při vyčerpání MP buf/efekt končí.
nahoru100 000 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 83
Level 84
ID=239 84
Expertise S84
  7 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Schopnost užití S84-Grade věcí bez penalizace na rychlost pohybu a rychlost útoku.
nahoru0 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 84
Data jsou převzata z nastavení serveru Dark Dragon Lineage 2 High Five. Pokud budete chtít naše stránky distribuovat, tak pouze s odkazem na náš server jako poděkování za naši práci.
Vytvořil © Dark Dragon & Shad 2011-2021, všechna práva vyhrazena.