Arcana Lordzobrazit level:všechny76777879808182838485
    Název skillu
- označuje nefunkční skill
- označuje skill který vyžaduje svitek
- označuje skill který lze enchantovat
Level MP
HP
SP Druh Dosah
Radius
Rychl. kouzl. Trvání Opět. použ.
- typ skillu (zobrazí se po najetí kurzoru na obrázek)
- označuje buff skill, nebo skill který obsahuje buff efekt
- označuje de-buff skill, nebo skill který obsahuje de-buff efekt
- označuje skill který obsahuje trigger
Popis skillu
Level 76
ID=1558 76
Dimension Spiral
  15 92 6 250 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 89 do síly M. Atk. Pokud je vybraný cíl monstrum, pak způosbí další zranění o síle 11 Power. Over-hit je možný.
ID=239 76
Expertise S
  5 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Schopnost užití S-Grade věcí bez penalizace na rychlost pohybu a rychlost útoku.
ID=934 76
Sigil Mastery
  1 - 8 300 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší maximální počet MP o 5% a rychlost obnovy MP o 17%, pokud používáte sigil.
ID=1350 76
Warrior Bane
  1 70 8 300 000 aktivní
magický
600 4 - 3 Cancel
S určitou šancí zruší u nepřítele buffy, které zvyšují rychlost útoku nebo rychlost pohybu.
ID=328 76
Wisdom
Zobrazit možnosti enchantování skillu 1 - 8 300 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší rezistenci proti útokům zadržení (Hold), spánku (Sleep) a mentálním útokům (Derangement) o 20%.
nahoru31 150 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 76
Level 77
ID=1558 77
Dimension Spiral
  16 99 11 000 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 90 do síly M. Atk. Pokud je vybraný cíl monstrum, pak způosbí další zranění o síle 14 Power. Over-hit je možný.
ID=1351 77
Mage Bane
  1 70 11 000 000 aktivní
magický
600 4 - 3 Cancel
S určitou šancí zruší u nepřítele buffy, které zvyšují M.Atk nebo rychlost čarování.
ID=331 77
Skill Mastery
  1 - 11 000 000 pasivní
fyzický
- - - - -
S určitou šancí umožní znovu použití skillu bez časové prodlevy, nebo zdvojnásobí trvání skillu. Více
ID=1346 77
Warrior Servitor
Zobrazit možnosti enchantování skillu 1 70 11 000 000 aktivní
magický
400 4 300 60 Buff
Po dobu 5 minut, zvýší u vašeho summona maximální počet HP o 20%, rychlost obnovy HP o 20%, P.Def o 20%, accuracy o 4, P.Atk o 10%, rychlost útoku o 20%, rezistenci proti de-buffům o 10%. Ale zároveň sníží jeho rychlost pohybu o 10%. Vyžaduje 10 Spirit Ore.
nahoru44 000 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 77
Level 78
ID=338 78
Arcane Agility
Zobrazit možnosti enchantování skillu 1 36 21 340 000 přepínací
fyzický
- - - - Toggle
Zvýší rychlost čarování o 20% a sníží čas na opětovné použití magických skillů o 10%, ale zároveň i zvýší spotřebu MP u magických skillů o 10%. V průběhu trvání spotřebovává 50 HP za sekundu.
ID=1558 78
Dimension Spiral
  17 100 16 000 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 91 do síly M. Atk. Pokud je vybraný cíl monstrum, pak způosbí další zranění o síle 19 Power. Over-hit je možný.
ID=1349 78
Final Servitor
Zobrazit možnosti enchantování skillu 1 72 21 340 000 aktivní
magický
400 4 300 60 HP heal percent
Buff
Okamžitě obnoví vašemu summonovi 20% HP. A po dobu 5 minut, zvýší u vašeho summona maximální počet HP o 20%, accuracy o 4, P.Atk o 10% a M.Atk o 20%, P.Def a M.Def o 20%, rychlost útoku a rychlost čarování o 20%, sílu kritického útoku a šanci na kritický zásah o 20%, rezistenci proti de-buffům o 20%. Ale zároveň sníží jeho rychlost pohybu o 20%. Vyžaduje 20 Spirit Ore.
ID=435 78
Summon Lore
Zobrazit možnosti enchantování skillu 1 - 21 340 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 80 a rychlost čarování o 5%, pokud používáte lehké brnění. Zvýší P.Def o 60, rychlost čarování o 7%, a sníží spotřebu MP u všech magických skillů o 3%, pokud používáte róbu.
nahoru80 020 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 78
Level 79
ID=1558 79
Dimension Spiral
  18 106 17 000 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 92 do síly M. Atk. Pokud je vybraný cíl monstrum, pak způosbí další zranění o síle 23 Power. Over-hit je možný.
ID=1406 79
Summon Feline King
Zobrazit možnosti enchantování skillu 1 144 80 000 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Feline King summona. Vyvolání vyžaduje 2 A-Grade krystaly, a dále spotřebuje za určitou dobu další 1 krystal. Více
nahoru97 000 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 79
Level 80
ID=1424 80
Anti-Summoning Field
  1 140 150 000 000 aktivní
magický
900
180
5 30 1800 Signet
Po dobu 30 sekund vytvoří silové pole, které všechny nepřátelské summony v dosahu pošle do jiné dimenze, kde zemřou. Vyžaduje 1 Magic Symbol. Nelze použít na Olympiádě. Více
ID=1558 80
Dimension Spiral
  19 109 18 000 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 93 do síly M. Atk. Pokud je vybraný cíl monstrum, pak způosbí další zranění o síle 46 Power. Over-hit je možný.
ID=239 80
Expertise S80
  6 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Schopnost užití S80-Grade věcí bez penalizace na rychlost pohybu a rychlost útoku.
ID=781 80
Summon Smart Cubic
  1 73 150 000 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Smart Cubic, který vám zruší nepřátelské de-buffy, léčí vás a členy party, nebo útočí na nepřítele. Vyžaduje 2 A-Grade krystaly. Více
nahoru318 000 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 80
Level 81
ID=1558 81
Dimension Spiral
  20 115 19 000 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 94 do síly M. Atk. Pokud je vybraný cíl monstrum, pak způosbí další zranění o síle 58 Power. Over-hit je možný.
ID=1497 81
Excessive Loyalty
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Forgotten Scroll - Excessive Loyalty
1 - 0 pasivní
fyzický
- - - - Trigger
Pokud jste napadeni nepřítelem, s každým jeho útokem je 5% šance, že se vašemu summonovi po dobu 20 sekund zvýší P.Atk o 15%, M.Atk o 75% a šance na kritický zásah o 30%. Více
ID=945 81
Magician's Will
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Forgotten Scroll - Magician\'s Will
1 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Atk o 5%, rychlost čarování o 5%, a šanci na magický kritický zásah o 5%. Zároveň ale zvýší spotřebu MP u magických skillů o 5%.
ID=1498 81
Mutual Response
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Forgotten Scroll - Mutual Response
1 - 0 pasivní
fyzický
- - - - Trigger
Umožní šanci na regeneraci HP a MP, pokud váš summon útočí.
ID=1496 81
Servitor Barrier
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Forgotten Scroll - Servitor Barrier
1 73 0 aktivní
magický
400 2,5 30 300 Buff
Umožní nesmrtelnost vašeho summona nebo peta, po dobu 8 sekund. Summon (pet) po tuto dobu ale nesmí zaútočit, jinak buff okamžitě zmizí. Vyžaduje 5 Spirit Ore.
nahoru19 000 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 81
Level 82
ID=1558 82
Dimension Spiral
  21 118 20 000 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 95 do síly M. Atk. Pokud je vybraný cíl monstrum, pak způosbí další zranění o síle 71 Power. Over-hit je možný.
ID=757 82
Protection of Alignment
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Forgotten Scroll - Protection of Alignment
1 - 0 pasivní
fyzický
- - - - Trigger
Zvýší rezistenci proti neelementárním útokům o 20. A pokud jste napadeni neelementárním útočným skillem, je při každém takovém útoku 5% šance, že se vám po dobu 10 sekund zvýší M.Def o 1000 a rezistence proti útokům všech živlů o 20. Více
ID=756 82
Protection of Elemental
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Forgotten Scroll - Protection of Elemental
1 - 0 pasivní
fyzický
- - - - Trigger
Zvýší rezistenci proti elementárním útokům o 20. A pokud jste napadeni elementárním útočným skillem, je při každém takovém útoku 5% šance, že se vám po dobu 10 sekund zvýší M.Def o 1000 a rezistence proti útokům všech živlů o 20. Více
ID=755 82
Protection of Rune
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Forgotten Scroll - Protection of Rune
1 - 0 pasivní
fyzický
- - - - Trigger
Zvýší M.Def o 15%. A pokud jste napadeni elementárním nebo neelementárním útočným skillem, je při každém takovém útoku 5% šance, že se vám po dobu 10 sekund zvýší M.Def o 1000 a rezistence proti útokům všech živlů o 20. Více
nahoru20 000 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 82
Level 83
ID=1558 83
Dimension Spiral
  22 119 21 000 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 96 do síly M. Atk. Pokud je vybraný cíl monstrum, pak způosbí další zranění o síle 83 Power. Over-hit je možný.
ID=1557 83
Servitor Share
  1 35 100 000 000 aktivní
magický
400 1 1200 60 Buff
Umožní převod dovedností z pána na jeho pomocníka/sluhu. Převede pánovi schopnosti na jeho pomocníka/sluhu - P. Atk./P. Def. 50%, M. Atk./M. Def. 25%, Max HP/MP 10%, Critical Rate 20%, Atk. Spd. 10% a Casting Spd. 3%.
ID=929 83
Spirit of the Cat
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Forgotten Scroll - Spirit of the Cat
1 73 0 aktivní
magický
600 2,5 300 3600 Buff
Transformace, která tě přemění na kočku a umožňí používat speciální schopnosti po dobu 5 minut. Více
nahoru121 000 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 83
Level 84
ID=1558 84
Dimension Spiral
  23 125 22 000 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 97 do síly M. Atk. Pokud je vybraný cíl monstrum, pak způosbí další zranění o síle 96 Power. Over-hit je možný.
ID=239 84
Expertise S84
  7 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Schopnost užití S84-Grade věcí bez penalizace na rychlost pohybu a rychlost útoku.
nahoru22 000 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 84
Level 85
ID=1558 85
Dimension Spiral
  24 134 23 000 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 98 do síly M. Atk. Pokud je vybraný cíl monstrum, pak způosbí další zranění o síle 109 Power. Over-hit je možný.
nahoru23 000 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 85
Data jsou převzata z nastavení serveru Dark Dragon Lineage 2 High Five. Pokud budete chtít naše stránky distribuovat, tak pouze s odkazem na náš server jako poděkování za naši práci.
Vytvořil © Dark Dragon & Shad 2011-2021, všechna práva vyhrazena.